За сайта

ГДПР.com е уебсайт, съобразен с GDPR, който приоритизира потребителската поверителност, като спазва насоките на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз. Той гарантира прозрачни практики по събиране, съхранение и използване на данни, предоставяйки на потребителите контрол над техните лични данни и правото да бъдат забравени.